FERTILIZER, SEEDS, PESTICIDES DEALER / MANUFACTURER LICENSE ISSUING SYSTEM

1. I-Khedut પોર્ટલ ઉપર રહેલી લિન્ક “ફર્ટિલાયઝર/સીડ/જંતુનાસક પરવાના મેળવવા “ ઉપર ક્લીક્ક કરો.

2. જો તમે આ પોર્ટલ ઉપર પહેલેથીજ રજિસ્ટર્ડ હો તો લૉગિન કરો. અને જો તમે રજિસ્ટર્ડ ના હો તો “Register” ઉપર ક્લિક કરી પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરી યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી લો. યુઝર રેજિસ્ટ્રેશન માટે નીચેની વિગતો ફરીજયત છે

a. નામ

b. સરનામું

c. પાન કાર્ડ નંબર

d. ઈમેલ આઈડી

e. મોબાઇલ નંબર તમારો મોબાઇલ નંબર તમારું યુઝર આઈડી હશે અને તમારે પાસવર્ડ જાતે સેટ કરવાનો રહેશે

3. રેજિસ્ટ્રેશન પૂરું કર્યા બાદ “લૉગિન” ઉપર ક્લિક કરો.

4. અહિયાં તમારો યુઝર આઈડી , પાસવર્ડ તથા કેપચા નાખી લૉગિન થાવ.

5. લૉગિન થયે મેનૂ પેજ આવશે.

6. જે અરજી કરવાની હોય તે માટેનું મેનૂ પસંદ કરો.

7. ઓનલાઇન અરજી સમયે, યુઝર ની ફોટો અને સહી, JPG ફોરમેટમાં અપલોડ કરવી તેની સાઇઝ ૧૫૦ કેબી થી વધવી જોઇએ નહિ.


Designed and Developed by National Informatics Centre