About Us Downloads સરકારી ઠરાવ ઈ - સહકાર Login
સંપર્ક ઇનપુટ ડીલરો ધિરાણ આપનાર સંસ્થાઓ યોજનાઓ કૃષિ વિષયક માર્ગદર્શન બજાર ભાવ હવામાન મોબાઇલ એપ્સ મૂંઝવતા પ્રશ્નો
 
:: ધિરાણ આપનાર સંસ્થાઓ ::

નોંધ: બેન્ક અથવા બેન્ક બ્રાન્ચ લીસ્ટમાં ના હોય તો જે તે બેન્ક બ્રાન્ચ મેનેજર અથવા તો જીલ્લા ખેતીવાડી અધીકારી જીલ્લાની NIC ની ઓફિસમાં સંપર્ક કરી બેન્ક અથવા તો બેન્ક બ્રાન્ચ ઉમેરાવી શકશે.

 
તમારો જીલ્લો પસંદ કરો : બેંક પસંદ કરો :